产品页banner
Pwodwi ki sèvi bezwen sante popilasyon an. Dapre KI MOUN KI, pwodwi sa yo ta dwe disponib "nan tout tan, nan kantite lajan adekwa, nan fòm dòz ki apwopriye yo, ak bon jan kalite asire ak bon jan enfòmasyon, ak nan yon pri moun nan ak kominote a kapab peye".